مراقبت های لازم پس از انجام ایمپلنت چیست؟

پس از جراجی ایمپلنت مدت یک روز از زدن مسواک باید پرهیز شود و بهتر است روز بعد از عمل دهان با دهان شویه برای چندروز شست و شو شود.از برس های بین دندانی، نخ دندان، مسواک و ترجیحا خمیر دندانهای مخصوص ایمپلنت استفاده شود. از خوردن قهوه و نوشیدن چای در سه روز اول پرهیز شود