راه درمان فاصله دو دندان چیست؟

فرنوم چسبنده باعث ایجاد دیاستم (فاصله) بین دو دندان سانترال بالا شده است با حذف این فرنوم چسبنده ، دیگر عاملی برای جدایی دو دندان وجود ندارد و بیمار می تواند تحت درمانهای ارتودنسی و زیبایی قرار بگیرد.
البته امروزه ما این جراحی را بوسیله لیزر دایود ، بدون بی حسی، بدون بخیه و خونریزی و دوره ترمیم بسیار کوتاه (چند روزه) بدون درد در مطبمان که مجهز به دستگاه لیزر است انجام میدهیم.