دندان عقل را بکشیم یا خیر؟

حتی اگر دندان عقل نهفته هیچ درد یا مشکلی برایتان ایجاد نکند، باید آن را کشید، زیرا در زمانی دیگر مشکل ساز خواهد بود. شایع ترین دلایل آن عفونت، پوسیدگی و فشار آوردن به سایر دندان هاست.