آیا گرافی های دندانپزشکی سلامت جنین تاثیرگذار است؟

گرافی های دندانپزشکی به هیچ عنوان بر سلامت جنین تاثیرگذار نیستند اما چرا؟ نخست آنکه این گرافیها تنها محدود به محیط دهان هستند و تهیه آنها در مقایسه با سایر انواع گرافیها مستلزم میزان بسیار کمتری اشعه میباشد که در تصویر بالا ملاحظه میکنید. دیگر آنکه با کمک تجهیزات پیشرفته امروزه نظیر تکنیکهای دیجیتال, فیلمهای پر سرعت و فیلترهای قدرتمند و تکنیکهای مخصوص مادران باردار, حتی این دوز مورد نیاز نیز در پایینترین حد ممکن خود قرار میگیرد. از سوی دیگر متخصصان درمان ریشه در اینگونه موارد کمترین تعداد تصاویر ممکن مورد نیاز را تهیه میکنند. اما تهیه چه تعداد گرافی در محدوده مجاز قرار دارد؟ دکتر الناز خشند دندانپزشك جراح و متخصص بيماريهاى لثه ايمپلنتولوژيست