آیا پوکى استخوان مانعى براى انجام ایمپلنت است؟

⠀توجه به داروهای مصرفی بیماران دارای پوکی استخوان، یا کاهش تراکم استخوان از نکات بسیار مهمی است که در جراحی ایمپلنت باید به آن توجه شود.⠀

این بیماران اغلب به جز کلسیم، از داروهای خاص دیگری نیز استفاده میکنند که به صورت هفتهای یکبار تجویز میشود و اغلب به علت عدم آشنایی بیماران با داروهای مکمل کلسیمی اشتباه گرفته میشود.⠀

این داروها به علت عوارض مخرب روی استخوان فک، از رژیم دارویی بسیاری از کشورها در حال حذف شدن است.⠀

باید توجه کرد در صورتی که این دسته از بیماران بیش از سه سال از این دسته دارویی استفاده کرده باشند، باید با پزشک معالج در ارتباط با قطع یا جایگزینی این دسته دارویی مشورت شود و در صورت امکان تا سه ماه درمان دارویی آنهابه تعویق بیفتد.

دکتر الناز خشند متخصص جراحی لثه و ایمپلنت